ЦИФРОВАЯ БИБЛИОТЕКА УКРАИНЫ | ELIB.ORG.UA


(мы переехали!) Ukrainian flag (little) ELIBRARY.COM.UA - Украинская библиотека №1

Кантовская теория образования понятий а неокантианство. Переход к неоплатонизму

Дата добавления материала17 октября 2006 | Автор Администратор | Рубрика Библиотеки ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ | Добавлено комментариев Комментариев: 0

Пришло время поставить наиболее радикальный вопрос кантовской "Критики". Каков тот "материал", из которого лепятся "кирпичи" мозаичной картины мира? Какова природа и внутренняя структура продуцированных самодеятельностью воображения предметных понятий?...

Читать далее... Читать далее

Способность суждения. Предметность как "мозаика"

Дата добавления материала17 октября 2006 | Автор Администратор | Рубрика Библиотеки ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ | Добавлено комментариев Комментариев: 0

Согласно Канту, лишь создав идеальный предмет, человек впервые получает возможность познания реального, т. е. впервые получает возможность реализовать (сделать предметным) самое "таинственное" слово языка - "есть". Идеальный предмет становится мерой, принципом оценки, масштабом. Неважно, что. например, сантиметра, идеальных математических линий, окружностей, точек, или, скажем, идеального <-стола вообще" не существует на "самом деле", вне нашей деятельности и сознания. Важно, что есть мера, критерий, принцип оценки, получив которые, человек впервые только и может открыть "реальное", открыть само различие между реальным и идеальным. Предметность и есть эта мера. Сущность - это меновая стоимость существования...

Читать далее... Читать далее

"Схематизм" воображения и проблема целесообразной предметной деятельности (труда)

Дата добавления материала16 октября 2006 | Автор Администратор | Рубрика Библиотеки ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ | Добавлено комментариев Комментариев: 0

Что же такое кантовское не логическое "содержательное понятие"-предмет-"схема"? Читаем: "Представление об общем приеме способности воображения, доставляющем понятию образ, я называю схемою понятия. В основе наших чувственных понятий действительно лежат не образы предметов, а схемы". Схемы чего? Воображения! Но воображение есть синтетическая, чувственно-рассудочная деятельность. При этом через "воспринимающую" чувственность оно непосредственно связано с "вещью самой по себе", и вне непрерывной материально-практической "проверки" оно остается лишь "сновидением". "Схемой" чего же является наше чувственное, предметное понятие?...

Читать далее... Читать далее

Макс Вэбэр: Пратэстанцкая этыка й дух капіталізму (на белорусском)

Дата добавления материала16 октября 2006 | Автор Администратор | Рубрика Библиотеки ПЕРЕВОДЫ | Добавлено комментариев Комментариев: 0

<…> Хутчэй можна лічыць усталяваным, што пратэстанты як у якасьці панавальнага, так і ў якасьці падпарадкаванага пласту насельніцтва, як у якасьці большасьці, так і ў якасьці меншасьці, праяўлялі спэцыфічную схільнасьць да эканамічнага рацыяналізму, якую каталікі не выяўляюць ні ў першым, ні ў другім становішчы. Прычыну розных паводзінаў прадстаўнікоў названых веравызнаньняў належыць шукаць перш за ўсё ва ўстойлівай унутранай своеасаблівасьці кожнага веравызнаньня, а ня толькі ў вонкавым гісторыка-палітычным становішчы.

Читать далее... Читать далее

Дэмакратыя ў Амэрыцы. Уплыў рэлігійных вераваньняў на палітычнае жыцьцё ў Злучаных Штатах (на белорусском)

Дата добавления материала16 октября 2006 | Автор Администратор | Рубрика Библиотеки ПЕРЕВОДЫ | Добавлено комментариев Комментариев: 0

Вера лепш за ўсё навучае амэрыканцаў мастацтву жыць вольнымі, менавіта тады, калі зусім не кажа пра свабоду. У Злучаных Штатах існуе мноства цэркваў. Усе яны розьняцца формамі пакланеньня перад Творцам, але маюць адзіную думку да абавязкаў людзей у дачыненьні адзін да аднога. Кожная царква па свойму пакланяецца Богу, але ўсе яны прапаведуюць адну і тую ж мараль у імя Божае. Усе цэрквы ў Злучаных Штатах зьяўляюцца адгалінаваньнямі хрысьціянскае рэлігіі, а хрысьціянская мараль паўсюль адзіная. <...>

Читать далее... Читать далее

Рэфармацыйная думка і ўзьнікненьне прыродазнаўчых навук (на белорусском)

Дата добавления материала16 октября 2006 | Автор Администратор | Рубрика Библиотеки ПЕРЕВОДЫ | Добавлено комментариев Комментариев: 0

Адной з адметнасьцяў сучаснага сьвету зьяўляецца высокі ўзровень разьвіцьця прыродазнаўчых навук. Вытокі сучаснага прыродазнаўства складаныя й супярэчлівыя. Тэорыі, што спрабуюць растлумачыць шпаркае разьвіцьцё сучасных прыродазнаўчых навук адным вырашальным фактарам, зьяўляюцца амбіцыйнымі і, як правіла, непераканальнымі; цалкам зразумела, што ўнёсак у іхняе разьвіцьцё зрабіў цэлы шэраг фактараў. Адзін зь якіх, несумненна, зьяўляецца рэлігійным і абавязаны сваім існаваньнем Жану Кальвіну.

Читать далее... Читать далее

Продуктивное воображение как деятельность опредмечивания. Время и самосознание

Дата добавления материала16 октября 2006 | Автор Администратор | Рубрика Библиотеки ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ | Добавлено комментариев Комментариев: 0

Кантовское доказательство того, что бытие не есть понятие, предмет, а следовательно, не может быть "реальным предикатом", было направлено не против Гегеля (хотя наиболее сильно оно бьет именно его как наиболее последовательного идеалиста). Кантовская "Критика" в этом пункте была направлена против декартовского cogito ergo sum, против первой серьезной попытки вывести бытие из мышления...

Читать далее... Читать далее

Диалектика слова "есть". Кант и Гегель

Дата добавления материала16 октября 2006 | Автор Администратор | Рубрика Библиотеки ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ | Добавлено комментариев Комментариев: 0

Согласно Канту, предмет, произведенный априорным синтезом воображения, есть предмет идеальный, несуществующий. И тем не менее он становится орудием преобразования самого существующего. Ибо, лишь создав идеальный предмет, человек впервые получает возможность познания в собственном смысле этого слова. Создав идеальный предмет, человек впервые получает сферу, в которой он может встретить существование. Лишь в "горизонте" идеального предмета-понятия "стул", например, мы можем встретить тысячи самых различных и подчас совершенно непохожих друг на друга эмпирически существующих "стульев". В этой сфере впервые может реализоваться самое "непонятное" слово языка - "есть". Слово, ставшее в формальной логике пустой связкой, обозначением тождества субъекта и предиката...

Читать далее... Читать далее

Логическая необходимость и "вещь в себе". Миф

Дата добавления материала16 октября 2006 | Автор Администратор | Рубрика Библиотеки ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ | Добавлено комментариев Комментариев: 0

Вернемся снова к парадоксу "произвольной" необходимости и "субъективной" всеобщности. Постараемся, в согласии с Кантом, ответить на вопрос-зачем нам они такие?

Следствием субъективного происхождения предмета является то, что он, в противоположность "вещи в себе", существованию остается лишь сущностью, "понятием". А необходимость понятия не есть необходимость "существования", не есть необходимость "вещей самих по себе". Это логическая, или априорная, т. е. "доопытная" необходимость. Такая необходимость может быть выражена, например, формулой: если А есть В, то С есть Д и. т. д. Следует подчеркнуть, что необходимость перехода от А к Д и далее здесь, так сказать, "фатальная", ибо она априорна и неумолимо действует независимо от чего бы то ни было. Абсолютно независимо! Но именно в этом-то и заключается ее главный порок, ее "первородный грех" - печать "незаконного брака" с произволом воображения. Она - лишь логическая необходимость, но не необходимость бытия...

Читать далее... Читать далее

Номинализм или реализм?

Дата добавления материала16 октября 2006 | Автор Администратор | Рубрика Библиотеки ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ | Добавлено комментариев Комментариев: 0

Налицо парадокс: предметность-это необходимость и всеобщность, возникшая как продукт субъективности и произвола воображения. Но именно с этой парадоксальной точки зрения Кант попытался решить многовековой спор номинализма и реализма (рационализма и эмпиризма). Оба они оказались неправы. Оба в конечном счете вынуждены апеллировать к богу. Номинализм - к мистически-иррациональному, непостижимому разумом волюнтаристическому богу; реализм - к рационалистическому, лишь разумом познаваемому богу Фомы Аквината - субъекту творческой "интеллектуальной интуиции"...

Читать далее... Читать далее


Предыдущая страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 19 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Следующая страница

 

Биографии знаменитых Политология UKАнглийский язык
Биология ПРАВО: межд. BYКультура Украины
Военное дело ПРАВО: теория BYПраво Украины
Вопросы науки Психология BYЭкономика Украины
История Всемирная Религия BYИстория Украины
Компьютерные технологии Спорт BYЛитература Украины
Культура и искусство Технологии и машины RUПраво России
Лингвистика (языки мира) Философия RUКультура России
Любовь и секс Экология Земли RUИстория России
Медицина и здоровье Экономические науки RUЭкономика России
Образование, обучение Разное RUРусская поэзия

 


Вы автор? Нажмите "Добавить работу" и о Ваших разработках узнает вся научная Украина

УЦБ, 2002-2020. Проект работает с 2002 года. Все права защищены (с).
На главную | Разместить рекламу на сайте elib.org.ua (контакты, прайс)