ЦИФРОВАЯ БИБЛИОТЕКА УКРАИНЫ | ELIB.ORG.UA


Новинка! Ukrainian flag (little) LIBRARY.UA - новая Украинская цифровая библиотека!

СПОНСОРЫ РУБРИКИ:

ФІНАНСОВО-ПРАВОВИЙ ПОГЛЯД НА ДЕРЖАВНУ ПОЛІТИКУ ЩОДО ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

Дата добавления материала05 августа 2016 | Автор Автододадавач наукових публікацій | Рубрика Библиотеки ТЕОРИЯ ПРАВА | Добавлено комментариев Комментариев: 0

У статті досліджується проблематика регулювання фінансових правовідносин на тимчасово окупованих територіях України. Розглядається правовий статус податкових резидентів України, що мають податкову адресу в Автономній Республіці Крим або в місті Севастополі, через призму створення та функціонування вільної економічної зони. Здійснюється науково-практичний аналіз Закону України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та особливостей здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» на предмет галузевої приналежності та відповідності чинному законодавству України. Автор статті запропонував правовий механізм поширення податкової юрисдикції України на тимчасово окуповані території

Читать далее... Читать далее

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВИХ ВІДНОСИН, ЯКІ СКЛАДАЮТЬСЯ В ГАЛУЗІ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЗВ’ЯЗКУ З НОВЕЛАМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Дата добавления материала24 декабря 2014 | Автор С. О. Сафронов | Рубрика Библиотеки ТЕОРИЯ ПРАВА | Добавлено комментариев Комментариев: 0

В статті констатуються негативні тенденційні зміни в галузі ОРД органів внутрішніх справ України, які відбуваються після набуття чинності новим КПК України.

[Скачать файл!ЗАГРУЗИТЬ ФАЙЛ]

Читать далее... Читать далее

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФІГУРАНТА ОПЕРАТИВНОГО ОПИТУВАННЯ

Дата добавления материала17 декабря 2014 | Автор С. О. Сафронов | Рубрика Библиотеки ТЕОРИЯ ПРАВА | Добавлено комментариев Комментариев: 0

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФІГУРАНТА ОПЕРАТИВНОГО ОПИТУВАННЯ

***
В статті розглядаються методи попереднього вивчення та діагностики людини, щодо якої планується провести оперативне опитування або розвідувальну бесіду.

***
В статье рассматриваются методы предварительного изучения и диагностики лица, в отношении которого планируется провести оперативный опрос или разведывательную беседу.
***
The article is considered the methods of previous studying and diagnostic of the person, whom is planned to conduct an operative questioning or intelligence conversation.


[Скачать файл!ЗАГРУЗИТЬ ФАЙЛ]

Читать далее... Читать далее

ВИЯВЛЕННЯ ФАКТІВ СХИЛЯННЯ ОСОБИ ДО ВЖИВАННЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН АБО ЇХ АНАЛОГІВ: ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВІ АСПЕКТИ

Дата добавления материала30 июля 2014 | Автор С. О. Сафронов | Рубрика Библиотеки ТЕОРИЯ ПРАВА | Добавлено комментариев Комментариев: 0

У статті викладаються методологічні засади щодо виявлення латентних фактів схиляння особи до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, констатуються джерела інформації про вчинення цього злочину та визначаються оперативні орієнтири для проведення розшукової роботи, наводиться класифікація суб’єктів злочину та ознаки, які дозволять їх розпізнати під час здійснення оперативно-розшукової діяльності.

***
В статье излагаются методологические основы выявления латентных фактов склонения лица к употреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, называются источники информации о совершении этого преступления и определяются оперативные ориентиры розыскной роботы, дается классификация субъектов преступления, указываются признаки, которые позволят их распознать во время проведения оперативно-розыскной деятельности.

[Скачать файл!ЗАГРУЗИТЬ ФАЙЛ]

Читать далее... Читать далее

Оперативно-розшукове супроводження кримінального провадження: сучасний стан та перспективи розвитку

Дата добавления материала14 мая 2014 | Автор С. О. Сафронов | Рубрика Библиотеки ТЕОРИЯ ПРАВА | Добавлено комментариев Комментариев: 0

У статті констатуються окремі проблеми щодо здійснення оперативно-розшукової діяльності органами внутрішніх справ України на етапі кримінального провадження та вносяться пропозиції з приводу оптимізації оперативно-розшукового супроводження кримінального провадження.

***
В статье констатируются отдельные проблемы по осуществлению оперативно-розыскной деятельности органами внутренних дел Украины на этапе уголовного производства, вносятся предложения по оптимизации оперативно-розыскного сопровождения уголовного производства.

***
In the article is stated the problems of operаtional-investigative activity of Ukrainian police at the stage of criminal proceeding and is introduced propositions concerning optimization of police escorts and trial process.

Читать далее... Читать далее

Теоретико-правові основи забезпечення національної безпеки України

Дата добавления материала03 февраля 2014 | Автор Иванов Петр Петрович | Рубрика Библиотеки ТЕОРИЯ ПРАВА | Добавлено комментариев Комментариев: 0

У монографії на підставі узагальнення теоретичних та емпіричних матеріалів з питань забезпечення національної безпеки України, міжнародного досвіду формуються теоретико-правові основи забезпечення національної безпеки України. Зокрема, визначено поняття “національної безпеки” як правової категорії, “забезпечення національної безпеки” з позиції системно-функціонального підходу. На цій основі переосмислено проблему об’єктів національної безпеки, започатковано систематизацію законодавства та відпрацьовано основи нормотворчості у згаданій сфері. У результаті, запропоноване цілісне бачення організаційних і правових основ забезпечення національної безпеки України.
Монографія розрахована на широке коло науковців, викладачів, політиків, державних службовців, представників структур громадянського суспільства, студентів і всіх, хто цікавиться проблемами національної безпеки України.

Читать далее...

Проблеми забезпечення контролю оперативної обстановки на об’єктах, які обслуговуються підрозділами Департаменту внутрішньої безпеки МВС України

Дата добавления материала25 апреля 2013 | Автор С. О. Сафронов | Рубрика Библиотеки ТЕОРИЯ ПРАВА | Добавлено комментариев Комментариев: 0

У статті розглянуто проблематику забезпечення контролю оперативної обстановки підрозділами внутрішньої безпеки МВС України, зокрема здійснена класифікація проблем і описана їх суть.

* * *
В статье рассмотрена проблематика обеспечения контроля оперативной обстановки подразделениями внутренней безопасности МВД Украины, в частности осуществлена классификация проблем и описана их суть.

* * *
The article describes the problems of control of the operational situation of the police in Ukraine, developed a classification of problems and described by their essence.

Читать далее... Читать далее

Поняття, сутність та зміст контролю оперативної обстановки силами підрозділів Департаменту внутрішньої безпеки МВС України

Дата добавления материала20 марта 2013 | Автор С. О. Сафронов | Рубрика Библиотеки ТЕОРИЯ ПРАВА | Добавлено комментариев Комментариев: 0

У статті, з відповідною аргументацією авторських умовиводів, викладається сутність поняття «контроль оперативної обстановки підрозділами внутрішньої безпеки МВС України» та формулюється дефініція цього поняття.

* * *
В статье, с соответствующей аргументацией авторских умозаключений, излагается суть понятия «контроль оперативной обстановки подразделениями внутренней безопасности МВД Украины» и формулируется дефиниция этого понятия.
* * *
The paper describes the arguments and personal views on the concept of control over the operational situation inside the police units in Ukraine and formulate a definition of that term.

Читать далее... Читать далее

Організація превентивної діяльності оперативних підрозділів ОВС України

Дата добавления материала14 марта 2013 | Автор С. О. Сафронов | Рубрика Библиотеки ТЕОРИЯ ПРАВА | Добавлено комментариев Комментариев: 0

У статті викладені рекомендації щодо організаційно-тактичних засад превентивної діяльності оперативних підрозділів ОВС України стосовно осіб з «голим умислом» на вчинення злочину.

* * *
В статье излагаются рекомендации, касающиеся организационно-тактических основ превентивной деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел Украины в отношении лиц с «голым умыслом» на совершение преступления.

* * *
The article published by recommendations for preventive action police detectives of Ukraine at a time when an individual is at the stage criminal plan, with only the intention to commit a crime and nothing makes to carry it out.

Читать далее... Читать далее

Сущность антропосоциогенеза

Дата добавления материала24 января 2013 | Автор Геннадий Твердохлебов | Рубрика Библиотеки ТЕОРИЯ ПРАВА | Добавлено комментариев Комментариев: 0


Стадо обезьянолюдей никогда не превратилось бы в человеческое общество, если бы их животная свобода не стала бы ограничиваться правом.
Всё познается в сравнении: сравнение всего того, что объединяется понятием "моё" со всем тем, что определяется понятием "не моё" рождает понятие "я".
Осмысление матерью понятий "мой ребенок" и "не мой ребенок" рождает пожизненное покровительство своим детям, регулирующее конфликты между своими детьми, а затем и между всеми членами материнского рода.

Читать далее... Читать далее


1 2 3 Следующая страница

 

Биографии знаменитых Политология UKАнглийский язык
Биология ПРАВО: межд. BYКультура Украины
Военное дело ПРАВО: теория BYПраво Украины
Вопросы науки Психология BYЭкономика Украины
История Всемирная Религия BYИстория Украины
Компьютерные технологии Спорт BYЛитература Украины
Культура и искусство Технологии и машины RUПраво России
Лингвистика (языки мира) Философия RUКультура России
Любовь и секс Экология Земли RUИстория России
Медицина и здоровье Экономические науки RUЭкономика России
Образование, обучение Разное RUРусская поэзия

 


Вы автор? Нажмите "Добавить работу" и о Ваших разработках узнает вся научная Украина

УЦБ, 2002-2017. Проект работает с 2002 года. Все права защищены (с).
На главную | Статистика последних публикаций