ЦИФРОВАЯ БИБЛИОТЕКА УКРАИНЫ | ELIB.ORG.UA


(мы переехали!) Ukrainian flag (little) ELIBRARY.COM.UA - Украинская библиотека №1

НАЦЫЯНАЛЬНАЯ МАДЭЛЬ СВЕТУ Ў БЕЛАРУСАЎ І АДЛЮСТРАВАННЕ ЯЕ Ў РОЗНЫХ ПЛАСТАХ БЕЛАРУСКАЙ КУЛЬТУРЫ

Дата добавления материала20 февраля 2003 | Автор Администратор | Рубрика Библиотеки ПОЛИТИКА ВНУТРЕННЯЯ | Добавлено комментариев Комментариев: 1

З’яўленне мастацтва ў жыцці чалавека адносіцца да далёкага перыяду гісторыі, калі ён пачаў ствараць прадметы хатняга ўжытку і прылады працы. У працэсе практычнай дзейнасці ў нашага продка пачало абуджацца пачуццё прыгажосці. Яго прыцягвала гармонія навакольнага прыроднага асяроддзя, чалавечага цела. У час палявання ён любаваўся грацыёзным спрытам звера. Усё гэта не магло не адбіцца на прадметах быту, якія вырабляў першабытны чалавек...

Читать далее... Читать далее

Генадзь Бураўкін

Дата добавления материала20 февраля 2003 | Автор Администратор | Рубрика Библиотеки ПОЛИТИКА ВНУТРЕННЯЯ | Добавлено комментариев Комментариев: 0

З імем Г. Бураўкіна звязаны выдатныя здабыткі беларускай паэзіі, глыбокае веданне жыцця, разуменне душы чалавека працы, захапленне багаццямі роднай мовы. Паэт добра ведаў жыцце народа, яго гісторыю і звычаі. Ён высока цаніў жывое слова, умеў паставіць у вершы гэтае слова так, што яно заўсёды гучала свежа і шчыра. У кожнага сапраўднага паэта абавязкова ёсць творы, якія найбольш поўна прадстаўляюць яго найлепшым чынам. Яны, як правіла, і найбольш вядомыя…

Читать далее... Читать далее

Гісторыя беларускай літаратуры

Дата добавления материала20 февраля 2003 | Автор Администратор | Рубрика Библиотеки ПОЛИТИКА ВНУТРЕННЯЯ | Добавлено комментариев Комментариев: 0

Старая лiтаратура мела y сваiм развiццi чатыры важнейшыя перыяды, першы (10— 12 век), калi y ей пераважалi царкоyныя творы y балгарскай мове з нязначным пазнейшым уплывам нашае мовы; другi — (13—14 век), калi наша мова зрабiлася дзяржаyнаю у Вялiкiм княстве Jliтoycкiм i yвайшла y шырокi лiтаратурны yжытак; трэцi (15 — 16 век), калi старая лiтаратура дасягла найбуйнейшага yзросту; чацвёрты (17—18 век), калi яна стала падупадаць i зусiм заняпала...

Читать далее... Читать далее

Максім багдановіч і беларускае Адраджэнне

Дата добавления материала20 февраля 2003 | Автор Администратор | Рубрика Библиотеки ПОЛИТИКА ВНУТРЕННЯЯ | Добавлено комментариев Комментариев: 0

Вялікі грамадзянін і патрыёт Радзімы, ён усё сваё кароткае жыццё аддаў служэнню свайму народу. Адданы сын Беларусі, ён ўжо даўно пераступіў абсягі роднай зямлі. Як свайго, яго прымалі далёка за межамі радзімы...

Читать далее... Читать далее

Сучасная бел паэзiя

Дата добавления материала20 февраля 2003 | Автор Администратор | Рубрика Библиотеки ПОЛИТИКА ВНУТРЕННЯЯ | Добавлено комментариев Комментариев: 0

Сучасная бел паэзiя вядзе адлiк часу з 50-х гадоу. Вялiкi уплыу на яе развiцце аказау грамадска-сацыяльны уздым, дзякуючы якому узрасла увага да чалавека, як асобы, як стваральнiка матэрыяльных i духоуных каштоунасцей на зямлi. Сучасную беларускую паэзiю цiкавiць чалавек з глыбока асабiстымi перажываннямi, якi актыуна ставiцца да рэчаiснасцi. Значна павысiлась цiкавасць паэтау да маральна-этычных праблем...

Читать далее... Читать далее

Сучасная беларуская проза

Дата добавления материала20 февраля 2003 | Автор Администратор | Рубрика Библиотеки ПОЛИТИКА ВНУТРЕННЯЯ | Добавлено комментариев Комментариев: 0

Сучасная беларуская проза жыве клопатамі пра час, народны лёс, які праламляецца ў лёсе асобных людзей. Яна вызначаецца пільнай ўвагай да асобы чалавека і штодзённых праяў жыцця. Рэальныя здабыткі сучаснай прозы немалыя. Пашырылася рэчышча “ваеннай” прозы творамі В. Быкава, І. Навуменкі, І.Чыгрынава. А. Адамовіча, А.Савіцкага і іншых пісьменнікаў. Нямала твораў прысвечана маральна-этычным і філасофскім праблемам, пасляваеннаму часу. Больш адчувальнай стала патрэба ў звароце да мінулага, да гістарычных падзей, якія ацэньваюцца з пункту гледжання сучаснікаў (творы У.Караткевіча, І.Шамякіна, У.Калесніка, В. Коўтун, А. Лойкі)...

Читать далее... Читать далее

Беларуская літаратура

Дата добавления материала20 февраля 2003 | Автор Администратор | Рубрика Библиотеки ПОЛИТИКА ВНУТРЕННЯЯ | Добавлено комментариев Комментариев: 0

Мы спасцiгаем у лiтаратуры дух часу, з яе мы чэрпаем заканамернасi руху, праблемы развцця, даведваемся, чым жыў i жыве народ, пазнаём яго менталiтэт. Асноўныя пружыны руху часу i грамадства так сплецены з асноўнымi пружынамi лiтаратурнага развцця, што ix i трэба разглядаць разам: рух часу - рух жыцця - рух лiтаратуры. Дзякуючы творам лiтаратуры мы пазнаём край, жыццё народа ў гэтым кpai, пазнаём сябе i адкрываем свет...

Читать далее... Читать далее

Каземир Северинович Малевич - белорусский художник

Дата добавления материала20 февраля 2003 | Автор Администратор | Рубрика Библиотеки ПОЛИТИКА ВНУТРЕННЯЯ | Добавлено комментариев Комментариев: 0

Малевич Казимир Северинович (1878, Киев - 1935, Ленинград) - художник-авангардист. Род в семье управляющего заводом. С 11 лет много рисовал и писал красками. В 1894 окончил пятиклассное агрономическое училище. В 1895 - 1896 учился в рисовальной школе, потом переехал с семьей в Курск. Там он участвовал в созданном кружке любителей искусства и служил чертежником, зарабатывая деньги на жизнь и учебу в Москве...

Читать далее... Читать далее

Казімір Альхімовіч - жывапiсец паганскай Лiтвы

Дата добавления материала20 февраля 2003 | Автор Администратор | Рубрика Библиотеки ПОЛИТИКА ВНУТРЕННЯЯ | Добавлено комментариев Комментариев: 0

Ён нарадзіўся перад самымі калядамі – 20 снежня 1840 года ў вёсцы Дубраве былога Лідскага павету (цяпер Шчучынскі раён), што знайходзіцца амаль на самым ускрайку дрымучай і дзікай Налібоцкай пушчы...

Читать далее... Читать далее

История конфессий в Беларуси

Дата добавления материала20 февраля 2003 | Автор Администратор | Рубрика Библиотеки ПОЛИТИКА ВНУТРЕННЯЯ | Добавлено комментариев Комментариев: 0

Ранее православные составляли подавляющее большинство населения Беларуси, церкви и монастыри владели значительными материальными средствами, земля и, людьми; поддерживались местной православной аристократией на самом высоком государственном уровне, несмотря на открытую прокатолическую, а позже и пропольскую политику двора великих князей литовских и королей польских...

Читать далее... Читать далее


1 2 3 4 5 6 Следующая страница

 

Биографии знаменитых Политология UKАнглийский язык
Биология ПРАВО: межд. BYКультура Украины
Военное дело ПРАВО: теория BYПраво Украины
Вопросы науки Психология BYЭкономика Украины
История Всемирная Религия BYИстория Украины
Компьютерные технологии Спорт BYЛитература Украины
Культура и искусство Технологии и машины RUПраво России
Лингвистика (языки мира) Философия RUКультура России
Любовь и секс Экология Земли RUИстория России
Медицина и здоровье Экономические науки RUЭкономика России
Образование, обучение Разное RUРусская поэзия

 


Вы автор? Нажмите "Добавить работу" и о Ваших разработках узнает вся научная Украина

УЦБ, 2002-2020. Проект работает с 2002 года. Все права защищены (с).
На главную | Разместить рекламу на сайте elib.org.ua (контакты, прайс)