ЦИФРОВАЯ БИБЛИОТЕКА УКРАИНЫ | ELIB.ORG.UA


(мы переехали!) Ukrainian flag (little) ELIBRARY.COM.UA - Украинская библиотека №1

РИЗИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ПОЛІЦІЇ ПРЕВЕНТИВНИХ ЗАХОДІВ

Дата добавления материала08 декабря 2017 | Автор С. О. Сафронов | Рубрика Библиотеки - ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ | Добавлено комментариев Комментариев: 0

Наукова новизна отриманих результатів полягає у виявленні типових ризиків, які існують під час застосування оперативними підрозділами поліції превентивних заходів стосовно осіб зі злочинним задумом або наміром. Прикладне значення вбачається у можливості використання даних результатів дослідження у якості загальних засад методичного характеру з приводу оптимізації превентивної роботи, яка є різновидом профілактично-попереджувальної діяльності оперативних підрозділів Національної поліції України

Читать далее... Читать далее

ЗОВНІШНІ ПРОЯВИ НАЯВНОСТІ У ОСОБИ ЗЛОЧИННОГО ПОМИСЛУ

Дата добавления материала30 июня 2017 | Автор С. О. Сафронов | Рубрика Библиотеки - ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ | Добавлено комментариев Комментариев: 0

Сафронов Сергій Олегович,
доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності та розкриття злочинів Харківського національного університету внутрішніх справ,
кандидат юридичних наук, доцент

ЗОВНІШНІ ПРОЯВИ НАЯВНОСТІ У ОСОБИ ЗЛОЧИННОГО ПОМИСЛУ

Завдяки проведеним дослідженням були з’ясовані певні ознаки, які можуть свідчити про наявність у особи злочинного помислу у формі задуму чи наміру. Перелічені нижче ознаки не слід сприймати в суто категоричній формі, як ознаки існування у особи саме злочинного помислу. Ці ознаки є імовірнісними показниками і можуть використовуватися для висування версій про можливу наявність у особи злочинного помислу. Крім цього, вказані ознаки можуть слугувати первинними орієнтирами оперативної уваги сил ОРД, визначати їх спрямованість у напрямку пошуку осіб зі злочинним помислом.
Аналіз матеріалів емпіричної частини авторських досліджень доводить існування п’ятьох видів типових ознак імовірної наявності у особи злочинного помислу у формі задуму або наміру. Такими видовими ознаками є: 1) різка, без очевидних причин зміна звичайної поведінки, повсякденного укладу життя; 2) зміна психічного стану; 3) вербальні прояви злочинного помислу; 4) невербальні прояви злочинного помислу; 5) розлади здоров’я.


[Скачать файл!ЗАГРУЗИТЬ ФАЙЛ]

Читать далее... Читать далее

ПРОБЛЕМИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОГО ДОКУМЕНТУВАННЯ СУБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ЗЛОЧИНУ

Дата добавления материала25 мая 2015 | Автор С. О. Сафронов | Рубрика Библиотеки - ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ | Добавлено комментариев Комментариев: 0

***
Розглянуто питання щодо проблем фіксації в процесуально-правовій формі ознак суб’єктивної сторони злочину під час проведення оперативно-розшукових заходів.
***
Рассмотрены проблемные вопросы фиксации в процессуально-правовой форме признаков субъективной стороны преступления во время проведения оперативно-розыскных мероприятий.
***
The problems of procedural documentation evidence subjective side of the crime during the operative investigation measures.

Читать далее... Читать далее

СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Дата добавления материала11 октября 2006 | Автор Администратор | Рубрика Библиотеки - ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ | Добавлено комментариев Комментариев: 0

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Понятие и значение следственных действий. Общее правило следственных действий.
2. Понятие, виды, значения и процессуальный порядок производства осмотра.
3. Понятие, основание и порядок производства следственного эксперимента.
4. Понятие, виды и порядок производства обыска и выемки.
5. Допрос и очная ставка.
6. Понятие, основание, виды предъявления для опознания и порядок производства.

Читать далее... Читать далее

МЕРЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ

Дата добавления материала11 октября 2006 | Автор Администратор | Рубрика Библиотеки - ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ | Добавлено комментариев Комментариев: 0

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Понятие, значение и классификация процессуального принуждения;
2. Задержание. Понятие и виды задержания.
3. Понятие, значение и виды мер пресечения. Общие основания для применения мер пресечения.
4. Меры пресечения не связанные с лишением свободы.
5. Понятие, основание и процессуальный порядок применения меры пресечения в виде заключения под стражу.
6. Иные меры процессуального принуждения.

Читать далее... Читать далее

Принципы уголовного процесса

Дата добавления материала11 октября 2006 | Автор Администратор | Рубрика Библиотеки - ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ | Добавлено комментариев Комментариев: 0

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Понятие , значение, система принципов.
2. Принцип публичности.
3. Принцип презумпции невиновности.
4. Принцип обеспечения подозреваемому, обвиняемому право на защиту.
5. Принцип состязания и равенства сторон.
6. Всесторонность, полнота, объективность исследования обстоятельств дела.

Читать далее... Читать далее

Понятие и сущность уголовного процесса

Дата добавления материала10 октября 2006 | Автор Администратор | Рубрика Библиотеки - ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ | Добавлено комментариев Комментариев: 0

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Понятие и задачи уголовного процесса.
2. Исторические формы уголовного процесса.
3. Стадии уголовного процесса.
4. Уголовно-процессуальные отношения и уголовно- процессуальные функции.

Читать далее... Читать далее

Процессуальная самостоятельность в деятельности судебного исполнителя

Дата добавления материала23 сентября 2004 | Автор maskaev | Рубрика Библиотеки - ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ | Добавлено комментариев Комментариев: 0

Суды в Республике Беларусь призваны защищать личные права и свободы, социально-экономические и политические права граждан, конституционный строй Республики Беларусь, государственные и общественные интересы, права юридических лиц. В правовом государстве судебная власть занимает достойное место. Это тот орган государственной власти, который наиболее приближен к проблемам человека, - единственный, наделенный функцией осуществления правосудия, гарантирующий право любого заинтересованного лица обращаться в суд за защитой нарушенного или оспариваемого права. В этой связи огромное значение имеет реальное исполнение судебных постановлений.

Читать далее... Читать далее

 

Биографии знаменитых Политология UKАнглийский язык
Биология ПРАВО: межд. BYКультура Украины
Военное дело ПРАВО: теория BYПраво Украины
Вопросы науки Психология BYЭкономика Украины
История Всемирная Религия BYИстория Украины
Компьютерные технологии Спорт BYЛитература Украины
Культура и искусство Технологии и машины RUПраво России
Лингвистика (языки мира) Философия RUКультура России
Любовь и секс Экология Земли RUИстория России
Медицина и здоровье Экономические науки RUЭкономика России
Образование, обучение Разное RUРусская поэзия

 


Вы автор? Нажмите "Добавить работу" и о Ваших разработках узнает вся научная Украина

УЦБ, 2002-2020. Проект работает с 2002 года. Все права защищены (с).
На главную | Разместить рекламу на сайте elib.org.ua (контакты, прайс)