ЦИФРОВАЯ БИБЛИОТЕКА УКРАИНЫ | ELIB.ORG.UA


(мы переехали!) Ukrainian flag (little) ELIBRARY.COM.UA - Украинская библиотека №1

ХАРАКТЕРИСТИКА ЧИННИКІВ, ЯКІ НЕ СПРИЯЮТЬ ПРОТИДІЇ ТІНЬОВІЙ ЕКОНОМІЦІ В УКРАЇНІ

АвторДАТА ПУБЛИКАЦИИ: 18 сентября 2017
АвторОПУБЛИКОВАЛ: С. О. Сафронов
АвторРУБРИКА: - УГОЛОВНОЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА ЧИННИКІВ, ЯКІ НЕ СПРИЯЮТЬ
ПРОТИДІЇ ТІНЬОВІЙ ЕКОНОМІЦІ В УКРАЇНІ

Наявність тіньової економіки можна розглядати як закономірний наслідок відсутності дієвого правового механізму щодо протидії цьому явищу. На сучасному етапі розвитку юридичної науки дотепер немає наукового консенсусу у визначенні поняття «тіньова економіка» та її суттєвих ознак. Не визначено це поняття й на нормативно-правовому рівні. Така невизначеність аніяк не сприятиме розробці концептуальних правових засад із приводу протидії тіньовий економіці. Безумовно, в Україні існують певні делікти, спрямовані на захист економіки, але немає правової норми, яка б передбачала відповідальність за діяння, що призвели до тінізації економіки. Парадоксальним є те, що дії або бездіяльність, які зумовили негативні системно-економічні зміни у суспільстві, формально здійснюються у межах законів, а тому і юридичної відповідальності за створення умов, що призводять до тінізації економіки, не існує. Якщо настання негативних економічних наслідків у межах держави переважно розцінюється як помилка, яка передбачає звільнення з посади або втрату рейтингу серед виборців, що можливо розцінювати як вид відповідальності, то за показники зростання або стабільного існування тіньової економіки немає ніякої формально-правової відповідальності. Крім того, в Україні не розроблено чіткого правового механізму щодо відшкодування винною особою шкоди, яка була завдана економіці шляхом її тінізації у зв’язку з прийняттям/неприйняттям законотворчих або інших управлінських рішень, зокрема і політичних. Через зазначені чинники штучно складається ситуація, яка сприяє існуванню та розвитку тіньової економіки. З юридичної точки зору, тіньової економіки не існує, а з фактичної вона є реальністю. За таких обставин можна висловлювати судження про існування багаторівневого укладу життя суспільства, у якому одночасно функціонують офіційна економіка та тіньова економіка.
Майже в усіх офіційних джерелах, зокрема у підручниках для навчання студентів, стверджується, що тіньова економіка не підлягає ані державному, ані суспільному контролю, й нібито її доходи не оподатковуються. Проте є підстави вважати, що це не зовсім так. Аналіз результатів опитування колишніх співробітників міліції та працівників поліції України дозволяє стверджувати, що у межах тіньової економіки існують вдало створені методи контролю, оподаткування й відповідальності за порушення правил ведення тіньового бізнесу та взаємостосунків в ієрархії суб’єктів тіньового капіталу. Інакше кажучи, у сфері тіньової економіки налагоджено систему структурного управління та контролю. Сьогодні всім відомі такі породження тіньової економіки, як «тіньовий уряд», «тіньова юстиція», «подвійна бухгалтерія», «податкова № 2», «відкати» тощо. По суті, у державі існує дві одночасно діючі форми виробництва, розподілу, обміну та споживання товарно-матеріальних цінностей, грошей і послуг. Грошові кошти тіньової економіки інтегруються з коштами нетіньової економіки, у зв’язку з чим стають складовою єдиного сумарного показника діяльності суспільства.
За свідченнями вказаних вище респондентів, доходи кримінальної економіки в 5 – 20 разів перевищують доходи некримінальної тіньової економіки. Із цього випливає, що вчинення економічних злочинів є вигіднішим, аніж ведення хоча б і протиправного, але незлочинного тіньового бізнесу. З економічної точки зору, ведення тіньового бізнесу сьогодні є вигіднішим, аніж ведення прозорого бізнесу, оскільки це дає більше прибутків. Чи подолаємо ми економічну злочинність і тіньову економіку з урахуванням пануючої сьогодні формули бізнес-успіху, яка ґрунтується на одному постулаті – отримання прибутку та його примноження?
Уявляється, що слід легалізувати деякі види забороненої діяльності. Їх узаконення дозволить узяти під державний контроль прибутки, й одночасно знизити рівень злочинності, навантаження на правоохоронців.
Слід відзначити, що навіть в економістів є розходження з приводу розуміння змісту й обсягу тіньової економіки та її інтерпретації. Деякі з них розглядають ознаки тіньової економіки як суто умовні та вважають тіньову економіку невід’ємною частиною економіки. У зв’язку з цим правову прогалину, про яку йшлося вище, можна вважати недоліком методологічного характеру, оскільки вона призводить до нерозуміння ознак тіньової економіки, а через це залишаються невизначеними об’єкти правової уваги та державного контролю.
Сучасній тіньовій економіці України притаманні такі особливості:
1) національна тіньова економіка сконсолідувалася зі світовою тіньовою економікою, обмеження щодо економічної діяльності іноземців у стратегічних сферах економіки України майже усунено;
2) організовані злочинні групи в сфері економіки вдало адаптуються в суспільно-економічній формації. «Тіньовики» забезпечують наявність товарів, які користуються попитом, надають роботу з прийнятною оплатою труда, яка є вищою у порівнянні з сектором нетіньової економіки;
3) тіньова економіка поглинула всі сфери життєдіяльності людини й налагодила механізми отримання неправомірних доходів у нематеріальних і неприбуткових галузях, наприклад у галузі інтелектуальної власності, у сфері правосуддя та правоохоронної діяльності, у галузі освіти тощо;
4) спостерігається тенденція до інтеграції всіх структур тіньової економіки. Особливо небезпечним є тенденція до об’єднання некримінальної тіньової економіки з кримінальною економікою;
5) через новітні телекомунікаційні технології та форми банківських послуг змінився «темп» ведення бізнесу. Електронні гроші, електронні гаманці, віртуальні рахунки й електронний обіг документів дозволяють ігнорувати межі державного кордону, усувають часові обмеження для здійснення банківських операцій і конвертації валюти. Тіньовий бізнес вдало це використовує в процесах тіньового обігу грошових коштів, цінних паперів і навіть банківських металів. За лічені хвилини можна відправити кошти за кордон, придбати там майно, або продати його. Водночас працівники правоохоронних органів України обтяжені складними процедурами щодо здійснення взаємодії з іноземними та міжнародними правоохоронними органами та з банками.
Безумовно, ці особливості слід враховувати під час вирішення питання з приводу побудови системи протидії тіньовий економіці.
Викладене вище обґрунтовує соціальну необхідність невідкладної розробки загальної програми щодо вжиття адекватних заходів для налагодження дієвого державного механізму протидії тіньовій економіці. Така програма повинна мати комплексний характер, оскільки її головним завданням має бути побудова антисистеми, яка протистоятиме вдало сконструйованій і налагодженій системі тіньової економіки. Рух у цьому напрямку слід розпочати з права, оскільки воно є формальним регулятором суспільних відносин і проголошує норми поведінки, зокрема й у сфері економіки.
Перспективність подальших наукових досліджень вбачається у вирішенні питання щодо розробки нормативно-правового поняття тіньової економіки, визначенні її ознак, розробці пропозицій із приводу встановлення юридичної відповідальності за діяння, які сприятимуть існуванню стійких показників тіньової економіки або їх зростанню, а також розробці механізму відшкодування шкоди, яка була завдана економіці шляхом її тінізації у зв’язку з прийняттям/неприйняттям законотворчих або інших управлінських рішень.


[Скачать файл!ЗАГРУЗИТЬ ФАЙЛ]


 

Биографии знаменитых Политология UKАнглийский язык
Биология ПРАВО: межд. BYКультура Украины
Военное дело ПРАВО: теория BYПраво Украины
Вопросы науки Психология BYЭкономика Украины
История Всемирная Религия BYИстория Украины
Компьютерные технологии Спорт BYЛитература Украины
Культура и искусство Технологии и машины RUПраво России
Лингвистика (языки мира) Философия RUКультура России
Любовь и секс Экология Земли RUИстория России
Медицина и здоровье Экономические науки RUЭкономика России
Образование, обучение Разное RUРусская поэзия

 


Вы автор? Нажмите "Добавить работу" и о Ваших разработках узнает вся научная Украина

УЦБ, 2002-2020. Проект работает с 2002 года. Все права защищены (с).
На главную | Разместить рекламу на сайте elib.org.ua (контакты, прайс)